ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

GENEL PRENSİPLER
1. Adım grubu bir grup arkadaşın aralarındaki dosluk, dayanışma, kültür ve bilgilendirmeleri geliştirmek amacıyla oluşturdukları bir arkadaş grubudur. Konferans ve bilgilendirme sohbetlerinde belli bir siyasi görüşü telkin ettirmemeye özen gösterilecektir..Siyasi bir hedef takip edilmiyecektir.
2. Amacımız; Üyelerimizi; dini, ekonomik, siyasi, sosyal, sağlık, tarihi ve kültürel konularda tarafsız olarak ve ilmi düzeyde bilgilendirmektir.
3. Siyasi liderlere, kanaat önderlerine, dinî ve millî hizmetlerde bulunmuş ve bulunmakta olan şahsiyetlere saygılı olmaya özen gösterilecek, bu kişilerin aleyhinde veya lehinde konuşmamaya, azami derecede özen gösterilecektir.
4. Adım Grubunu başkan temsil eder. Yönetim kurulu üyelerini başkan belirler.
UYGULAMA PRENSİPLERİ
1. Grubun Adı: Adım Grubudur.
2. Merkezi : İstanbul. Üsküdar. Kısıklı Mahallesi.Hanımseti Sokak.No:38 Kat: 2
3. Grubumuzun kurumsal bir kimliğinin olması istişare kurulunda kararlaştırılmıştır. Bu kimliğin alt yapısını oluşturmak için gerekli çalışmalar yapılacak, istişare kurulu ile yapılacak istişarelerden sonra hazırlanan taslak genel kurulun onayına sunulacaktır. Kurumsal kimliğin şekli kesinleşinceye kadar kurumsal bir yapı imiş gibi çalışmalar sürdürülecektir.
4. Aylık yemekli konuklu toplantıların sabit bir yerde yapılması, bu yerin de şimdilik Üsküdar Koşuyolunda bulunan Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi olması kararlaştırılmıştır. Yönetim kurulu yer değişikliğine ihtiyaç duyarsa toplantı öncesinde davetlilere duyurulacaktır
5. Aylık mutad toplantılar her ayın ilk Salı günü yapılacaktır.
6. Hatiplere verilecek hediye, sekreterya, toplantı ve yemek masrafları v.s. toplanan aidat gelirlerinden ödenecektir.
7. Üyelerimizden aylık 100 lira olmak üzere yıllık toplam 1200 lira üye aidatı toplanması kararlaştırılmıştır. Memur ve emekli üyelerimiz bu meblağın yarısını ödiyebilirler. Bu meblağ aşağıdaki banka hesabına gönderilecektir. Hesapta toplanan para toplantı yemek ücretleri ve sekreterya v.s hizmetlerinin yürütülmesinde harcanacaktır.
Adım Grubu Banka Hesap Numarası :
Türkiye Finans Katılım Bankası- Üsküdar Şubesi
Selahattin Arslan Hesap Numarası: 008- 1993513-2
İBAN NO: TR31 0020 6000 0801 9935 1300 02
8.Gruba daimi üye olmak isteyenler yönetimin düzenlediği iletişim bilgileri formunu doldurarak başvurusunu yapabilecektir. (eski üyeler de bilgi güncellemesi için yeniden form dolduracaklardır) Başvuru formaları Yönetim Kurulunda değerlendirildikten sonra üye kayıt defterine kaydedilecek ve mutad aylık toplantılara davet edileceklerdir.
9.Temmuz-2015 ayının Ramazan ayına denk gelmesi, Ağustos -2015 ayının da tatil ayı olması sebebiyle bu aylarda toplantı yapılmıyacaktır.
10.Toplantılara davet edilecek olan hatip yönetim tarafından belirlenecektir.. Davet edilmesi istenen hatip Yönetime teklif edilecek, yönetimin onayından sonra davet edilecektir.
11. Toplantı yerı, günü, saatı ve hatip, yönetim tarafından en az bir hafta önceden mesaj ve e-mail ile üyelerimize duyurulacaktır. Ayrıca telefonla duyuru yapılmıyacaktır.
12. Üyelerimiz Yönetime bilgi vermek şartıyla toplantılara misafir getirebilirler. Getirilen her misafir için muhasibe 100 lira ücret ödenecektir.
13. Üyelerimizin toplantılara devam etmelerini temenni ediyoruz. Makul mazereti olmadan toplantılara devam etmiyenlere hatırlatma yapılacaktır.
a) Üyelerimizin birlik beraberlik,dostluk ve samimiyetlerinin artırılması, sevgi ve saygı bağlarının güçlü olması için gerekli gayret gösterilecektir. Toplantıların daha verimli olması için üyelerin görüş ve tavsiyeleri dikkate alınacaktır. Bu tavsiye ve temenniler yönetimde değerlendirilecek , rahatsızlıklar varsa derhal telafi edilmeye çalışılacaktır.
14.Üyelerimize faydalı olabilecek, güncel konular hakkında bilgi verebilecek seviyeli hatiplerin davet edilmesine gayret edilecektir.
15. Üyelerimizin ve ortak dostlarımızın mutlu ve üzüntülü günleri, (Düğün, İş yeri açılması, terfi etme, önemli görevlere getirilme, cenaze, hastalık, kaza, vs.) mesajla üyelere duyurulacaktır.
16.Grubumuzun tanıtımını yapmak için mevcut Web sitesi geliştirilecek, güncellenecek, üyelerimizin yazı ve makaleleri web sitemizde yayınlanacaktır. 6 ayda bir grubumuzu tanıtmak için bir dergi çıkarma çalışması yapılacaktır.
17. Sahalarında uzman olan üyelerimizin bu tecrübelerinden faydalanmak için ihtisas komisyonları oluşturulacaktır.
18.Toplantıya davet edilen hatiplere toplantının sonunda plaket verilecektir.
19.Toplantılarda yemek duası ve toplantının açılışında aşir okutulması teamül haline getirilecektir.