VİZYON VE MİSYON

VİZYON

Herhangi bir siyasi görüşe, siyasi liderlere, kanaat önderlerine, dini, milli,iş ve sanat önderlerine bağlı, bağımlı kalmadan, hiçbir kurum, kuruluş, oluşum ve grubun devamı, takipçisi, destekçisi olmadan; toplumun her derece, her makam ve her yerinden bir araya gelecek şekilde dayanışma içinde olmak, yarın’ın Türkiye’sinin bugün imar ve inşaasına katkıda bulunarak sosyal hayatın ve hukuk ilişkilerinin gelişiminde öncü bir SİVİL TOPLUM KURULUŞU olarak faaliyetlerde bulunmak

MİSYON

Dayanışma, tanışma, birlik, beraberlik anlayışı içinde aylık toplantıla düzenleyerek bir araya gelmek,günün durum ve şartlarına göre demokrasinin, ekonomik ve sosyal gelişmenin, hukuk devleti olmanın, toplum yaşamının ihtiyaçlarını önceden belirleyen bir sivil toplum kuruluşu olmak, üyelerimizin sosyal, kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek; ahlaki niteliği ve ticari başarısıyla öne çıkmış girişimci ve yöneticileri düzenli olarak buluşturmak; paylaşımcılarımızın aile bireyleri arasında köprüler kurmak ve kaynaştırmak temel misyonumuzdur.